Zelená strecha

Vegetačné strechy

Sú ekologické a majú množstvo výhod oproti klasickým strechám.

Prečo sa rozhodnúť pre zelenú strechu

Výhody zelenej strechy

Zelené strechy chránia hydroizoláciu a konštrukciu strechy pred teplotnými výkyvmi a klimatickými vplyvmi. Elimináciou teplotných výkyvov nedochádza na hydroizolácii k mikrotrhlinám, čím si dlhšie zachová svoje kvalitatívne vlastnosti. Taktiež je eliminovaný vplyv na UV žiarenia a životnosť hydroizolácie sa vďaka tomu predĺži na 2 až 3 násobok.

mirt 1 c6a7ce
Lepšia mikroklíma vnútri budovy

Zelená strecha tlmí teplotné výkyvy cez zimu aj v lete. V porovnaní s nehnuteľnosťami bez vegetačnej strechy majú budovy so zelenou strechou interiérovú teplotu nižšiu o 3 – 4 stupne. Cez leto, využívaním prírodného ochladzovania, nie je nutné vo vyššej miere púšťať klimatizáciu, čím sa znížia náklady na energie. Úspory môžu dosiahnuť až 70% ( v závislosti od konkrétnej stavby). V zime zabraňuje zelená strecha stratám tepla. 

Ochladzovanie okolitého okolia

Zadržiavaním zrážkovej vody a následným vyparovaním ochladzujú okolité prostredie a zvlhčujú vzduch. Zelená farba neakumuluje toľko tepla, ako klasická strecha, čím zabraňuje vzniku tepelných ostrovov (akumulovanie tepla v mestách). Rozdiel v povrchovej teplote klasickej a zelenej strechy môže byť v zime 25 stupňov, v lete môže tento rozdiel dosahovať až 50 stupňov. Okolité prostredie dokážu ochladiť o 3 stupne.

mgm zilina zelene strechy (1)
zadržiavanie dažďovej vody
Zadržiavanie dažďovej vody

V dnešnej dobe je nesmierne dôležité, aby zrážky, ktoré spadnú, neodtekali kanalizáciou preč. Možní úspora poplatkov za odvod zrážkovej vody do kanalizácie. 

Tlmenie hluku

Jednotlivé vrstvy vegetačnej strechy umožňujú tlmiť hluk, ktorý prichádza z externého prostredia. Je zamerané, že dvanásť centimetrová vrstva substrátu dokáže zredukovať hluk až o 6 decibelov. Ak Vám vadí pri spánku hluk dažďových kvapiek, tak zelená strecha môže byť riešením tohto problému. 

tlmenie hluku
zníženie prašnosti a co2
Zníženie prašnosti a CO2

Zelená strecha zachytáva prach a škodliviny, čím zlepšuje kvalitu vzduchu. Navyše vďaka zníženej spotrebe energie má zelená strecha ďalší vplyv na zníženie koncetrácie CO2 v ovzduší.

Postaráme sa o vašu zeleň